Sertifikalar

GMP: İyi Üretim Uygulaması

GMP: İyi Üretim Uygulaması

Uluslararası bir standart olan GMP (Good Manufacturing Practices) İyi Üretim Uygulaması, gıda sektöründeki kuruluşların asgari koşullarda aynı ürünü her zaman aynı kalitede üretebilmesini hedefler. GMP standartları, bir gıda ürününün her zaman güvenilir olmasını sağlayacak olan, üretim sürecindeki uygulamalardır. Ürünün ham madde halinden tüketiciye ulaştığı son haline kadar olan tüm süreçlerde eksiksiz denetim amaçlanır. Üretim sürecinde teknik kalitenin dışında tüm personelin de bilinç düzeyinin yüksek olması sağlanır.

FDA Sertifikası: Core Active

FDA Sertifikası: 

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı FDA Sertifikası; Diyet takviyeleri, gıda, ilaç, kan ürünleri, biyolojik tıbbi ürünler, radyasyon yayan cihazlar, tıbbi cihazlar, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bir kurumdur. FDA Belgesi, “ABD Gıda ve İlaç Dairesi” anlamına gelir ve Türkçe karşılığı “Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi” dir.

FDA Sertifikası, Amerika Birleşik Devletleri’nde, insan veya hayvan tüketimi amacıyla gıda üreten, gıda işleyen, paketleyen veya saklayan tüm yerli ve yabancı tesislerin FDA Sertifika kaydı için kayıt yaptırması gerekir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünya çapında güvenli gıda üretim ağı kurmak için oluşturulmuş uluslararası bir standarttır. ISO 22000 Standardı, gıda ürünlerinin üretim sürecinin her ayağını denetlemektedir. ham maddeden üretim tesisine ve ekipmanlarına, üretim sırasında tesis ve personel hijyen koşullarından depolamaya ve tedarikçi seçimine kadar son tüketiciye ulaşacak olan ürünün kontrolleri ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile kontrol altında tutulmaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi 

ISO 9001 müşteri beklentisini tamamıyla karşılayıp müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik hazırlanmış uluslararası kalite standartları sistemidir. Ürünün ya da hizmetin uluslararası kabul görmüş kalite seviyesinde üretildiğini belgeleyen sertifikadır. ISO 9001 standartları her 5 yılda 1, uygulayıcılarının ihtiyaçları ve revizyonları da göz önüne alınarak ISO tarafından güncellenir ve yeniden yayınlanır. ISO 9001:2015, standart sisteminin 2015 yılında yayına alındığını gösterir.

Tehlike analizi Kritik Kontrol Noktaları Tanımlama (HACCP)

Tehlike analizi Kritik Kontrol Noktaları Tanımlama (HACCP) 

Tehlike analizi Kritik Kontrol Noktaları Tanımlama (hazard analysis and critical control points) anlamına gelen Haccp gıda güvenliğinde sistematik yaklaşım sağlayan bir standarttır.
HACCP kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel risklere karşı gıdalarda güvenliği sağlayan ve global alanda kabul gören bir gıda güvenliği standardıdır.

HACCP ile gıda güvenliğini sağlamak amacıyla tehlike, risk yaratan alanlarda kritik kontrol noktaları ve önleyici önlemlerin uygunlanması ve bütün üretim aşamalarında değerlendirilmesi meydana gelme ihtimali veya meydana gelen tehlikelerin önlenmesini sağlamayı amaçlar.